The Journey of My Life

Palapit na nang palapit na matapos ang bakasyon ko. AGOSTO 6, 2014, maglalayag na naman kami ni Sean, para sa panibagong pagharap sa buhay. Isang panibagong hakbang para sa ‘king kinabukasan. Naway gabayan ako ng Panginoon para mapanindigan ko ‘tong pinili kong daan sa pagtahak ng aking mga pangarap. Chemical Engineering…. mapag-aaralan na rin kita sa wakas. Help me Lord, to continue my journey with strength and faith to believe in myself in times of difficulties. I’d rather be lost without You. To my family here in Surigao City, thankyou for the love and happiness we’ve shared. Woh! UP Visayas, here I come.

2 thoughts on “The Journey of My Life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s